20 August 2010

Nyansatt på Fuggibaggidesign i Bergen


Fra februar har jeg holdt til hos Fuggibaggi som frilanser og i august ble jeg ansatt på deltid.

Fuggibaggi design er et av landets svært få flerfaglige designfirma. Et flerfaglig designfirma vil si at det arbeides kunstfaglig og strategisk med utforming av:

miljø og rom = arkitektur,

gjenstander = produkt design

visuelle budskap = grafisk design

strategisk og helhetlig styrte og planlagte prosjekt = design management

http://www.fuggibaggidesign.com

No comments:

Post a Comment