28 August 2010

Shanghai World Expo 2010

Studietur til Shanghai


I september reiser hele Fuggibaggi på studietur til Shanghai i Kina. Det primære målet med turen er å besøke utstillingen World Expo 2010 og å få nye design og arkitekturimpulser.

http://en.expo2010.cn/

http://www.youtube.com/watch?v=bhqLjFwjaWA


Jobb for Norge rundt


20 August 2010

Nyansatt på Fuggibaggidesign i Bergen


Fra februar har jeg holdt til hos Fuggibaggi som frilanser og i august ble jeg ansatt på deltid.

Fuggibaggi design er et av landets svært få flerfaglige designfirma. Et flerfaglig designfirma vil si at det arbeides kunstfaglig og strategisk med utforming av:

miljø og rom = arkitektur,

gjenstander = produkt design

visuelle budskap = grafisk design

strategisk og helhetlig styrte og planlagte prosjekt = design management

http://www.fuggibaggidesign.com