13 May 2008

Substansomtale i BergensTidende

KATRINE VESTØL
har designet prosjektet«Jeg leker derfor er jeg».

– Utgangspunktet mitt er at barns leker ofte er kopier fra voksenverdenen, og ofte mer et utslag av de voksnes smak enn leker som skal stimulere til lek, sier Vestøl. Hun har utformet moduler som hun kaller for Baluba. Disse har forskjellig form og vekt og kan kobles sammen med en enkel og logisk koblingsteknikk.

– Fleksibiliteten har vært viktig. Det skal være enkelt å bygge både hus eller butikk, en teaterscene eller lage seg en krok der en kan få være i fred med dukkene, sier Katrine Vestøl, som håper lekene skal være identitetsskapende i motsetning til identitetsgivende.