28 May 2009

Baluba- modular play system

Baluba
Design : Katrine Vestøl
(Prototyp)

Baluba er et helhetlig lekesystem som forholder seg til rasjonell produksjon og til reellebrukerscenarioer hvor rådende pedagogiske tanker speiler produktet. Hovedmålgruppen er barnehage og skolemarkedet. Systemet består av to modultyper med vesensforskjellige egenskaper, 2 platemoduler og to putemoduler. Egenskaper og sammenhenger i volumene synliggjøres gjennom koding av skummodulenes flater som er tilrettelagt for ulike mestringsnivåer. Platemodulene har integrerte magneter for sammenkopling med symboler i overflaten som skal motivere til logisk tenkning og konstruksjonslek. De ulike modulene kan transformeres, vris og vendes på, og dermed gi rom for fantasi, bevegelse, samarbeid, læring og mestring. Lekesystemet skal oppfordre brukeren til å tenke nytt og bygge opp ny funksjonsmulighet som ikke skal støtte bestemte handlinger men som skal stimulerer til noe uspesifisert.

 For mer info klikk her

Platemodulene er ment å formstøpes i ekspandert polypropylen med putemoduler i kontrasterende farge og tekstur.
 
For mer informasjon om materialet klikk på lenken under:
http://www.arprodesign.com/home.php 


No comments:

Post a Comment